ห่อของขวัญ

194      62
 
Creative Commons License
ห่อของขวัญ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ห่อของขวัญ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ชองสีน้ำตาลใส่วารสาร นำมารียูส ห่อของขวัญ ตกแต่งด้วย ดอกไม้ของหัวใจ คาดทับลงไปสร้างความสดใสร่าเริงในทันที คือความลงตัว น้ำตาลเคร่งขรึม กับ หัวใจแห่งความร่าเริง

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : reuse, การห่อของขวัญ, ของขวัญ, การนำกลับมาใช้ใหม่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). ห่อของขวัญ, 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266191
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "ห่อของขวัญ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266191. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "ห่อของขวัญ". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266191.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ห่อของขวัญ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว