เมฆสีรุ้ง

213      46
 
Creative Commons License
เมฆสีรุ้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เมฆสีรุ้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

 เมฆสีรุ้ง (Rainbow clouds) ปรากฏการณ์นี้เกิดจากแสงเดินทางมากระทบกับละลองน้ำขนาดต่างๆ แล้วเกิดการหักเหเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวเดิม  แสงหรือแสงขาว (visible light) ประกอบด้วยแสง 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง รวมเป็นแสงขาว แสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นต่างกัน ดังนั้นเมื่อแสงกระทบกับหยดน้ำ แสงแต่ละสีจะเลี้ยวเบน (Diffraction) ได้ต่างกัน แสงจึงกระจายออกเป็น 7 สี หรือที่เราเรียกว่า รุ้ง ถ้ามองแบบง่ายๆก็คือ หยดน้ำจะทำหน้าที่เสมือนเป็นปริซึม เมื่อแสงมาตกกระทบกับปริซึมจะเกิดการหักเหแล้วกระจายแสงออกเป็น 7 สี 

ข้อมูลจาก http://www.thaiphysoc.org/article/117/?fbclid=IwAR0ks4o2FFLg8jsoQIFbWvdiLF1oc0YJDELAvzNI-ATDEDUINA6_EuJgNMQ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เมฆ, เมฆสีรุ้ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.thaiphysoc.org/article/117/?fbclid=IwAR0ks4o2FFLg8jsoQIFbWvdiLF1oc0YJDELAvzNI-ATDEDUINA6_EuJgNMQ
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). เมฆสีรุ้ง, 14 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266197
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "เมฆสีรุ้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266197. (14 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "เมฆสีรุ้ง". 14 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266197.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เมฆสีรุ้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว