ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก

21      4
 
Creative Commons License
ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ห่อของขวัญจากซองจดหมายแบบรักษ์โลกประหยัดเงิน ใช้กระดาษซองจดหมาย เชือกมัดพัสดุ และดอกไม้ที่หาได้แถว ๆ บ้าน นำมาห่อ มัดด้วยเชือกพพัสดุ ตกแต่งด้วยดอกไม้ เท่านี้ก็ได้ห่อของขวัญที่สวยงาม และในช่วงเทศกาลสามารถ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การห่อของขวัญ, ของขวัญ, การนำกลับมาใช้ใหม่, การงานอาชีพ, การเรียนรู้, อาชีพ, reuse, ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก, 15 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266198
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266198. (15 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก". 15 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266198.


รีวิว : ห่อของขวัญแบบรักษ์โลก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว