กระเป๋าถักจากเสื้อยืด

26      6
 
Creative Commons License
กระเป๋าถักจากเสื้อยืด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระเป๋าถักจากเสื้อยืด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กระเป๋าถักจากเสื้อยืด นำเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเส้น ๆ ขนาดกว้างหนึ่งนิ้ว จำนวน 4 เส้น นำมามัดรวมกันแล้วถักเป็นกระเป๋าไว้ใส่ของใช้ต่าง ๆ 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การนำกลับมาใช้ใหม่, กระเป๋าถัก, ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, การงานอาชีพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). กระเป๋าถักจากเสื้อยืด, 15 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266200
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "กระเป๋าถักจากเสื้อยืด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266200. (15 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "กระเป๋าถักจากเสื้อยืด". 15 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266200.


รีวิว : กระเป๋าถักจากเสื้อยืด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว