ผ้าปาเต๊ะ

99      27
 
Creative Commons License
ผ้าปาเต๊ะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ผ้าปาเต๊ะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ผ้าปาเต๊ะ เป็นผ้าที่คนใต้นิยมใช้นุ่งเป็นผ้าถุง นำมาตัดเสื้อ และ นำมาประดิดประดอยเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่นกระเป๋าสะพาย ย่าม ซองใส่แว่นตา ผ้ารองจาน ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผ้าปาเต๊ะ, เครื่องแต่งกาย, กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ, ผ้าถุง, การแต่งกาย, ย่าม, ของใช้, ภาคใต้, การงานอาชีพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). ผ้าปาเต๊ะ, 22 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266366
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "ผ้าปาเต๊ะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266366. (22 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "ผ้าปาเต๊ะ". 22 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266366.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ผ้าปาเต๊ะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว