ประเพณีการให้ทานไฟ

ชื่อเรื่อง : ประเพณีการให้ทานไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ประเพณีการให้ทานไฟเป็นการถวายอาหารร้อน ๆ แก่พระภิกษุสามเณรในฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็น โดยจะกระทำกันภายในวัด ด้วยเหตุเพราะเมื่ออากาศหนาวเย็น พระภิกษุสามเณรไม่สะดวก ที่จะออกไปบิณฑบาตนอกวัด 

      เริ่มต้นด้วยชาวบ้านจะก่อไฟที่ลานวัด และ นำอาหารมาทำกันที่วัด เพื่อถวายพระ ซึ่ง อาหารจะมีมากมายหลากหลายประเภท ส่วนมากเป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น ขนมครก ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ขนมเบื้อง ขนมโค ข้าวต้ม น้ำชา กาแฟ ชงกันร้อน ๆ  เป็นต้น  

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นครศรีธรรมราช, ศาสนาและความเชื่อ, ความเป็นอยู่และประเพณี, ประเพณีและเทศกาล, การให้ทานไฟ, วัด, พุทธศาสนา, การทำบุญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, สุจิตรา เมฆหมอก
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, สุจิตรา เมฆหมอก. (2565). ประเพณีการให้ทานไฟ, 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266391
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, สุจิตรา เมฆหมอก. (2565). "ประเพณีการให้ทานไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266391. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, สุจิตรา เมฆหมอก. "ประเพณีการให้ทานไฟ". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266391.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประเพณีการให้ทานไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว