วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565

132      18
 
Creative Commons License
วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565

วันจ่าย  วันที่ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนจะต้องซื้ออาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ พร้อมทำความสะอาดบ้าน ตกแต่งบ้านเรือนด้วยคำอวยพรปีใหม่

วันไหว้   วันสิ้นปีตามปฏิทินจีน และเป็นวันไหว้รับ 'ไฉ่ซิงเอี้ย' (เทพแห่งโชคลาภ) เป็นวันที่ลูกหลายแดนมังกร จะตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้าด้วยอาหาร ผลไม้  เครื่องเซ่นไหว้ และไหว้บรรพบุรุษ  

วันเที่ยว   ก็คือ "วันตรุษจีน" หรือวันปีใหม่จีน ผู้คนจะเดินทางไปเที่ยวพร้อมครอบครัว หรือไปพบปะผู้ใหญ่ที่เคารพ  ถือเป็นวันแห่งสิริมงคล 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Chinese New Year, วันไหว้, วันตรุษจีน, วันจ่าย, วันเที่ยว, Spring Festival, Lunar New Year
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565, 24 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266392
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266392. (24 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565". 24 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266392.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565

ไม่พบข้อมูลการรีวิว