วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช

189      276
 
Creative Commons License
วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดเทวดาราม (Wat Tewadaram) หมู่ที่ 5 ถนนนครศรี-สุราษฎร์ธานี บ้านวัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วัดเทวดาราม เป็นวัดเก่าแก่ เชื่อกันว่าสร้างมาตั้แต่สมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์ทรงสร้างพระบรมธาตุ ณ ที่หาดทรายแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งนั้นได้มีพุทธศาสนิกชนคณะหนึ่ง บังเกิดศรัทธาปรารถนา จะเอาเงินทองข้าวของมีค่านำไปร่วมอนุโมทนาเพื่อบรรจุเข้าในองค์พระบรมธาตุ

ครั้นเมื่อได้รวบรวมสิ่งของเสร็จก็จะเกณฑ์พรรคพวกช่วยหาบหามกันมาต้องรอนแรมกันมาเป็นวลาหลายเดือน ถึงลุ่มน้ำ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเทวดารามก็ได้พบปะผู้คนที่สัญจรผ่านมาบอกข่าวว่า “พระธาตุสร้างเสร็จแล้ว” คณะที่เดินทางล่วงหน้ามาจึงหยุดขบวนพักเพื่อรอคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เมื่อคณะเจ้านายเดินทางมาถึงจึงได้ปรึกษากันว่า จะคิดการณ์อันใดต่อเพราะเดินมาไกล

ครั้นจะหาบหามสิ่งของกลับก็อ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงท่านผู้เป็นผู้นำของกลุ่มชนจึงตัดสืนใจเด็ดขาด “เห็นสมควรให้สร้างวัดขึ้น”จึงชวนกันหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัด ก็ได้พบเนินทรายราบเรียบ

ทอแสงระยิบระยับมีประกายที่สวยสดใสจึงพร้อมใจกันสร้างวัดขึ้น ณ ที่นั้นได้ออกข่าวป่าวประกาศให้พรรคพวกทั้งหมดขนสิ่งของที่นำมาทั้งหมดมาเทกองรวมกันณ.จุดนีเป็นที่เรียกตามตำนานสืบมาว่า “วัดเท” สวนรอ่งน้ำที่ขบวนลูกหาบตั้งจุดรอเจ้านายเดินทางตามมาสมทบภาษาปักษ์ใต้ท้องถิ่นคำว่า”ถ้าหมายถึงการรอคอย”

ลำคลองแห่งนี้จึงมีชิ่อ “ว่าคลองถ้านาย”ปัจจุบันออกเสียงคลองท่านาย เมื่อราวปีพ.ศ.2465ได้มีพ่อเมืองท่านหนึ่ง(เทียบเท่าตำแหน่งกำนัน)ในปัจจุบันชื่อขุนจำนงค์ เนาวกิจท่านเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ต่อวัดเทจึงได้ต่อท้าย คำว่าวัดเทเป็น”วัดเทวดาราม”สืบมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พระยา ฐิตธมโม 23/06/14     

จาก FB ที่นี่คนวัดเทวดาราม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศาสนสถาน, นครศรีธรรมราช, ภาคใต้, วัดเทวดาราม, โบราณสถาน, วัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช, 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266395
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). "วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266395. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. "วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266395.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว