วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช

168      335
 
Creative Commons License
วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดทางขึ้นตั้งอยู่ ณ.หมู่ที่1 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช อยู่ติดกับทะเล

เริ่มต้นสร้างวัดขึ้นในราวปี 2440 มีพระชื่อตุ่นเดินทางมาจากสงขลา(ชื่อนามสกุลจริงไม่มีประวัติชัดเจน) โดยในสมัยนั้น ยังใช้ชื่อคำว่าสำนักสงฆ์ ได้รับความร่วมมือจากนายแสงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทางอำเภอ โดยครั้งแรกพระตุ๋นได้สร้างกุฏิไม้หลังเล็กเพื่อพักอาศัยเพียง1หลัง ชักจูงชาวบ้านร่วมสร้างกันขึ้นมา อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากนายเหมือน ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่1 และนายพัด ทั้งหมดจึงขอซื้อที่ดินจากนายแสง ในราคา12บาท ภายหลังนายแสงได้ลดให้กึ่งหนึ่งเหลือเพียง6บาทเท่านั้น พอได้สักสามปีโดยประมาร จึงมีการสร้างพระปางห้ามมารแกะสลักจากไม้จันทร์ เพื่อให้เป็นพระประจำวัด ในราคาค่าสร้าง40บาท ยอดพระเกตุทำด้วยทองคำ ให้ชื่อว่าพระแก่นจันทร์ 

ในคราวปี2451พระตุ๋นได้เกินการอาพาตจึงเดินทางกลับสงขลา แต่ท่านก็ยังส่งพระมาจำพรรษาอยู่ตลอด จนสุดท้ายเมื่อพระตุ๋นท่านได้มรณภาพ พระที่ท่านส่งมาจึงเดินทางกลับไปยังสงขลาอีกเช่นเดิม ทำให้สำนักสงฆ์ทางขึ้นต้องถึงคราวร้าง เพราะขาดผู้ดูแล เมื่อนานปีจึงมีท่านหมื่นจักรเข้ามาดูแล และส่งต่อให้กับท่านขุนจำนงนวกิจ รับผิดชอบสืบต่อ ในระหว่างนั้นก็ยังเป็นสำนักสงฆ์ร้างอยู่ 

เมื่อขึ้นสองค่ำวันพฤหัสบดี ปี2498 ท่านพระปลัดรุ่ม ได้ชักชวนชาวบ้านหญิงชายมาประชุม เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนในราคาสองหมื่นสามพันบาท โดยซื้อที่ดินของนายสุนทร ต่อมาพระปลัดรุ่มก็ได้บูรณะดูแลสำนักสงฆ์ทางขึ้นนี้ไปด้วยพร้อมๆกับโรงเรียน

พอเริ่มมีความรุ่งเรืองในระดับหนึ่งแล้ว จึงได้นิมนต์พระคล่อง เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสผู้ดูแล ตลอดมา และเมื่อพระคล่องได้ มรณภาพ จึงได้มีพระรูปอื่น เป็นเจ้าอาวาสสืบมาจนทุกวันนี้

อ้างอิงจาก หนังสือประวัติวัดทางขึ้น 

เขียนโดยพระมหาเรื้อย บุญช่วยส่ง

พระคล่อง อิสิญาโณ ผู้สั่งพิมพ์

โดนนำประวัติมาจากนายเกลื่อน ชูสิทธิ์

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัด, โบราณสถาน, ภาคใต้, วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, วัดทางขึ้น, ศาสนสถาน, วัดไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช, 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266400
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). "วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266400. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. "วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266400.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว