วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)

ชื่อเรื่อง : วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดที่อยู่ติดริมทะเล มีบรรยากาศที่สวยงาม นอกจากจะได้ไหว้พระรับศีล รับพรแล้ว ยังเป็นสถานที่พักพ่อน เดินเล่นริมทะเลอีกด้วย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดภาคใต้, วัดไทย, นครศรีธรรมราช, วัด นครศรีธรรมราช, วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ), ศาสนสถาน, วัด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ), 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266401
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. (2565). "วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266401. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, ขนิษฐา จิตรหลัง. "วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266401.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว