เสียงพัดลม

714      70
 
Creative Commons License
เสียงพัดลม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เสียงพัดลม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พัดลม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : , นายณัฐพีระ บุญยานันท์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
์, นายณัฐพีระ บุญยานันท์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.. (2565). เสียงพัดลม, 3 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267284
์, นายณัฐพีระ บุญยานันท์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.. (2565). "เสียงพัดลม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267284. (3 กุมภาพันธ์ 2565)
์, นายณัฐพีระ บุญยานันท์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.. "เสียงพัดลม". 3 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267284.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,156)
จำนวนผู้เข้าชม (1,544)
จำนวนผู้เข้าชม (1,103)

รีวิว : เสียงพัดลม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว