รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)

452      176
 
Creative Commons License
รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานใช้สวมใส่ร่างกาย หรือ ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในบ้าน, ที่ทำงาน, ที่สาธารณะ, อาคาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย  การเรียนอุตสาหการและงานช่างจำเป็นต้องใช้เพื่อคามปลอดภัยส่วนบุคคล 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวอันธิกา ทาพิทักษ์ 63080502643
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, คลิปเสียง, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวอันธิกา ทาพิทักษ์ 63080502643, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). รองเท้านิรภัย (Safety Shoes), 3 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267293
นางสาวอันธิกา ทาพิทักษ์ 63080502643, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). "รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267293. (3 กุมภาพันธ์ 2565)
นางสาวอันธิกา ทาพิทักษ์ 63080502643, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. "รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)". 3 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267293.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รองเท้านิรภัย (Safety Shoes)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว