เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

446      163
 
Creative Commons License
เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เป็นเครื่องมือวัดสำหรับใช้วัดความกว้างระหว่างสองด้านของวัตถุ เช่น ความหนาของแผ่นเหล็ก ความกว้างของนอตสกรู ฯลฯ ในอดีตพัฒนามาจากคีมที่มีด้านหนึ่งสำหรับหนีบวัตถุ อีกด้านเป็นมาตรวัด คาลิเปอร์มีใช้มากในวงการออกแบบวิศวกรรมตลอดจนการวัดอย่างอื่น เหมาะกับการใช้งานกับงานอุตสาหการและงานช่าง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นางสาวอภิชญา ศรีตะเวร 63080502640
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
นางสาวอภิชญา ศรีตะเวร 63080502640, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers), 3 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267294
นางสาวอภิชญา ศรีตะเวร 63080502640, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). "เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267294. (3 กุมภาพันธ์ 2565)
นางสาวอภิชญา ศรีตะเวร 63080502640, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. "เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)". 3 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267294.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เวอเนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier Calipers)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว