เลื่อย

625      178
 
Creative Commons License
เลื่อย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เลื่อย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เลื่อย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายพิชญุตม์ หัวใจเพ็ชร์ 63080502625
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, VDO Clip, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายพิชญุตม์ หัวใจเพ็ชร์ 63080502625. (2565). เลื่อย, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267304
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายพิชญุตม์ หัวใจเพ็ชร์ 63080502625. (2565). "เลื่อย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267304. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายพิชญุตม์ หัวใจเพ็ชร์ 63080502625. "เลื่อย". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267304.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (938)
จำนวนผู้เข้าชม (882)
จำนวนผู้เข้าชม (576)

รีวิว : เลื่อย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว