การตรวจสอบยาง

310      98
 
Creative Commons License
การตรวจสอบยาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบยาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ยาง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายณัฐวัตร แคนหมั้น
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นายณัฐวัตร แคนหมั้น. (2565). การตรวจสอบยาง, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267309
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นายณัฐวัตร แคนหมั้น. (2565). "การตรวจสอบยาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267309. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นายณัฐวัตร แคนหมั้น. "การตรวจสอบยาง". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267309.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (7,172)

รีวิว : การตรวจสอบยาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว