โข๊คอัพ

665      114
 
Creative Commons License
โข๊คอัพ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โข๊คอัพ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

...

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โช๊คอัพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายถิรวํัฒน์ สังข์ทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวํัฒน์ สังข์ทอง. (2565). โข๊คอัพ, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267322
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวํัฒน์ สังข์ทอง. (2565). "โข๊คอัพ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267322. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวํัฒน์ สังข์ทอง. "โข๊คอัพ". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267322.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โข๊คอัพ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว