พัดลม

306      94
 
Creative Commons License
พัดลม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : พัดลม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

...

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พัดลม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายถิรวัฒน์ สังข์ทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวัฒน์ สังข์ทอง. (2565). พัดลม, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267323
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวัฒน์ สังข์ทอง. (2565). "พัดลม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267323. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายถิรวัฒน์ สังข์ทอง. "พัดลม". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267323.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,156)
จำนวนผู้เข้าชม (1,544)
จำนวนผู้เข้าชม (1,103)

รีวิว : พัดลม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว