ลวดเชื่อม

584      198
 
Creative Commons License
ลวดเชื่อม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลวดเชื่อม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ห้องเรียน, ลวดเชื่อม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นาย เอกภพ เสริมสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นาย เอกภพ เสริมสวัสดิ์. (2565). ลวดเชื่อม, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267326
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นาย เอกภพ เสริมสวัสดิ์. (2565). "ลวดเชื่อม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267326. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., นาย เอกภพ เสริมสวัสดิ์. "ลวดเชื่อม". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267326.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลวดเชื่อม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว