สวิตซ์เปิดปิดไฟ

735      111
 
Creative Commons License
สวิตซ์เปิดปิดไฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สวิตซ์เปิดปิดไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สวิตซ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธิดารัตน์ ธรรมทักษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธิดารัตน์ ธรรมทักษา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). สวิตซ์เปิดปิดไฟ, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267339
ธิดารัตน์ ธรรมทักษา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. (2565). "สวิตซ์เปิดปิดไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267339. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
ธิดารัตน์ ธรรมทักษา, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.. "สวิตซ์เปิดปิดไฟ". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267339.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (343)
จำนวนผู้เข้าชม (174)

รีวิว : สวิตซ์เปิดปิดไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว