จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี

293      97
 
Creative Commons License
จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ตำสั่ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักนายกรัฐมนตรี, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี, 24 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268351
สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). "จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268351. (24 กุมภาพันธ์ 2565)
สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ, กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี. "จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี". 24 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268351.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จัดตั้งสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว