ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills)

143      42
 
Creative Commons License
ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

1. บทนำ
2. ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
3. เครื่องมือการเรียนรู้
4. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนา
5. บทสรุป
บรรณานุกรม

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : 2565, การพัฒนาผู้เรียน, การจัดการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., การประเมินการเรียนรู้, การประเมินผลผลิตการเรียนรู้, LCCL Books
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน, แบบฝึกหัด, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills), 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268538
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). "ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268538. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills)". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268538.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development Skills)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว