การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning)

170      44
 
Creative Commons License
การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

1. บทนำ
2. การเรียนรู้แบบนำตนเอง
3. การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์
4. บทบาทผู้สอนในการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์
5. บทสรุป
บรรณานุกร

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การพัฒนาผู้เรียน, LCCL Books, การจัดการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., 2564, การประเมินผลผลิตการเรียนรู้, การประเมินการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, กลยุทธ์การสอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning), 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268540
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). "การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268540. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning)". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268540.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ (Creative self-directed learning)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว