ทดสอบโดย SBS

196      189
 
Creative Commons License
ทดสอบโดย SBS ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ทดสอบโดย SBS
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เป็นข้อมูลสำหรับทดสอบเท่านั้น โดยไฟล์ดิจิทัลไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทดสอบ, test
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุนิสา เบสูงเนิน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, คลิปการเรียนรู้, Mobile App, คลิปเสียง, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุนิสา เบสูงเนิน. (2565). ทดสอบโดย SBS, 3 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268614
สุนิสา เบสูงเนิน. (2565). "ทดสอบโดย SBS". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268614. (3 มีนาคม 2565)
สุนิสา เบสูงเนิน. "ทดสอบโดย SBS". 3 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268614.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ทดสอบโดย SBS

ไม่พบข้อมูลการรีวิว