พญาศรีสัตตนาคราช

158      56
 
Creative Commons License
พญาศรีสัตตนาคราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พญาศรีสัตตนาคราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พญาศรีสัตตนาคราช  ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ทำจากทองเหลือง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พญานาคตามความเชื่อและมองเห็นวิวถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อนุสาวรีย์, ริมแม่น้ำโขง, ลานพญาศรีสัตตนาคราช, นครพนม, พญานาค
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). พญาศรีสัตตนาคราช, 5 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268652
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). "พญาศรีสัตตนาคราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268652. (5 มีนาคม 2565)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "พญาศรีสัตตนาคราช". 5 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268652.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พญาศรีสัตตนาคราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว