บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

117      42
 
Creative Commons License
บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พญานาค, อนุสาวรีย์, ริมแม่น้ำโขง, ลานพญาศรีสัตตนาคราช, นครพนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช, 5 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268653
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). "บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268653. (5 มีนาคม 2565)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช". 5 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268653.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บรรยายกาศ ตอนค่ำ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ไม่พบข้อมูลการรีวิว