เจดีย์พ่อท่านทิศ

143      171
 
Creative Commons License
เจดีย์พ่อท่านทิศ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เจดีย์พ่อท่านทิศ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เจดีย์องค์เล็กชาวบ้านเรียกเจดีย์พ่อท่านทิศ สถูปบรรจุกระดูก(บัว) ของพ่อท่านทิศ อดีตเจ้าอาวาสวัดขุนโขลง ส่วนยอดเจดีย์หักพังลง ถัดจากยอดมีรอยลวดลายปูนเหลืออยู่ให้เห็นความงาม ส่วนฐานเป็นอิฐก่อน่าจะมีปูนฉาบแต่หลุดร่อนออกเกือบหมดแล้ว

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัดขุนโขลง, พ่อท่านทิศ, บัวพ่อท่านทิศ, โบราณสถานวัดขุนโขลง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   อนงค์พร มูสิกัณฑ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. (2565). เจดีย์พ่อท่านทิศ, 7 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268719
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. (2565). "เจดีย์พ่อท่านทิศ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268719. (7 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อนงค์พร มูสิกัณฑ์. "เจดีย์พ่อท่านทิศ". 7 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268719.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เจดีย์พ่อท่านทิศ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว