จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ

ชื่อเรื่อง : จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งใน เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาพืชต้นน้ำ “ต้นคลุ้ม” ด้วยแนวคิดใช้ทุนน้อยผลตอบแทนคุ้ม

คลุ้ม ปลูกได้ดีในพื้นที่ลาดเชิงเขา สามารถปลูกในสวนยางพารา สวนผลไม้ได้โดยไม่ต้องโค่นต้นไม้เพื่อปลูกคลุ้ม

คลุ้ม พืชคลุมหน้าดิน ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การพังทลายของดิน อุ้มน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับดิน และดูดซับสารเคมี

ลักษณะเด่นของเส้นคลุ้ม คือความเหนียว ทน ใช้ได้นาน ไม่ขึ้นรา ไม่เป็นมอด ปลอดสารเคมี และรักษ์สิ่งแวดล้อม

สถานที่: 188/1 หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โทร.083-6479599

Facebook, โลโก้ อิสระ ไอคอน - Icon-Icons.com: https://www.facebook.com/jaksanklumbantungnai/

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ุคลุ้ม, จักสาน, สานคลุ้ม, วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รจนา หมาดหล้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ, 17 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268722
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). "จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268722. (17 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. "จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ". 17 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268722.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน อำเภอนบพิตำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว