เพลงสำคัญของแผ่นดิน

159      1,024
 
Creative Commons License
เพลงสำคัญของแผ่นดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : เพลงสำคัญของแผ่นดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เพลงสำคัญของแผ่นดิน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เพลงสำคัญของแผ่นดิน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). เพลงสำคัญของแผ่นดิน, 8 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268766
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2565). "เพลงสำคัญของแผ่นดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268766. (8 มีนาคม 2565)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "เพลงสำคัญของแผ่นดิน". 8 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268766.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (192)

รีวิว : เพลงสำคัญของแผ่นดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว