น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”

212      177
 
Creative Commons License
น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน” ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

น้ำตาลมะพร้าวปลอดสารพิษ “ชุมชนปากพูน” ใช้วิธีการทำแบบดั้งเดิมแต่แอบมีนวัตกรรมในการโซมน้ำตาล โดยนำใบพัดและมอเตอร์มาประกอบ ช่วยทุ่นแรง ทำให้เนื้อน้ำตาลละเอียดขึ้น ของแท้และดีมีที่ปากพูน

สถานที่: ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : น้ำตาลมะพร้าว, น้ำตาลปากพูน, ปากพูน นครศรีธรรมราช, น้ำตาลพร้าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รจนา หมาดหล้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”, 10 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268855
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). "น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268855. (10 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. "น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”". 10 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268855.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : น้ำตาลมะพร้าว “ชุมชนปากพูน”

ไม่พบข้อมูลการรีวิว