เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา

289      260
 
Creative Commons License
เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เดียว คล้าย เคียว แต่มีสองเคียว หนึ่งด้าม มีมีดคมข้างเดียว อีกด้านของเดียวมีไว้สำหรับดึงต้นข้าวที่ล้มขึ้นมาไว้ในกำมือก่อนที่จะใช้ข้างมีคมตัด

เดียว เกี่ยวข้าวได้ครั้งละหลายต้นขึ้นอยู่กับกำมือของคนเกี่ยวใหญ่หรือเล็ก

เดียว ภูมิปัญญาชาวบ้านคิดขึ้นใช้สำหรับนาในที่ลุ่ม มีน้ำขัง ข้าวล้มเป็นส่วนใหญ่ จะบอกว่าเดียวมีเฉพาะที่จันพอก็คงไม่ผิด

ด้ามเดียว ทำกับไม้น็อน เป็นไม้ประจำถิ่น เนื้อแข็ง น้ำหนักเบา เลือกเอาส่วนที่แตกกิ่งสองข้างสวยงาม เหมาะมือ

 

สถานที่: บ้านฉาง บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอนตะโก, ท่าศาลา, วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, เคียว, เกี่ยวข้าว, จันพอ, เดียว, นครศรีธรรมราช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รจนา หมาดหล้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา, 17 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268899
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). "เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268899. (17 มีนาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. "เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา". 17 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268899.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เดียว เกี่ยวข้าวที่จันพอ ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว