ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park)

ชื่อเรื่อง : ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สวนวลัยลักษณ์  (Walailak park)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2560-2561 

          สร้างจากแนวคิดที่ต้องการให้ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ Walailak Land of Glory" ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ทั้งคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยจากในประเทศและต่างประเทศ 

         สวนวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

        มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่และผืนดิน 125 ไร่

         สวนวลัยลักษณ์ มีลานมโนราห์สีทอง ระเบียงน้ำ  ทางสำหรับใช้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน  การเดิน และ วิ่ง นอกจากนั้นยังมี

ดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณ ไว้ให้ชื่นชม 

ความเป็นมาของสวนวลัยลักษณ์
https://www.wu.ac.th/th/view/campus
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ "Walailak Land of Glory"

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สวนวลัยลักษณ์, แหล่งท่องเที่ยว, สิ่งก่อสร้างและสถานที่, สวนสาธารณะ, ดอกไม้, ทัศนียภาพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์, เปรมฤดี นุ่นสังข์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, เปรมฤดี นุ่นสังข์. (2565). ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park), 1 กรกฎาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268916
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, เปรมฤดี นุ่นสังข์. (2565). "ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268916. (1 กรกฎาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์, เปรมฤดี นุ่นสังข์. "ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park)". 1 กรกฎาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268916.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกไม้บานในสวนวลัยลักษณ์ (Walailak Park)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว