หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

218      76
 
Creative Commons License
หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สวทช., การออกแบบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นิทรรศการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/exhibition-design/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 17 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269278
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). "หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269278. (17 มีนาคม 2565)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". 17 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269278.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือ แนวทางการออกแบบนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว