วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

638      70
 
Creative Commons License
วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ป๋วย อึ๊งภากรณ์, วิทยาศาสตร์, ปาฐกถา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ศ.ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2565). วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร, 17 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269281
ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ศ.ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2565). "วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269281. (17 มีนาคม 2565)
ยงยุทธ ยุทธวงศ์,ศ.ดร., สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. "วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร". 17 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269281.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว