บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ

255      74
 
Creative Commons License
บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นำเสนอเรื่องราวความเป็นมากว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจังหวัดบึงกาฬ ว่าด้วยลักษณะทางภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร การปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม ฯลฯ ประวัติวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง วัดสำคัญ และโบราณสถาน ประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างมากมาย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บึงกาฬ, ความเป็นอยู่และประเพณี, ประวัติศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ, 23 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269424
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2565). "บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269424. (23 มีนาคม 2565)
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. "บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ". 23 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269424.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บึงกาฬ : เสน่ห์ตระการแห่งอีสานเหนือ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว