สอนระบายผักบุ้ง

190      62
 
Creative Commons License
สอนระบายผักบุ้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สอนระบายผักบุ้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรียนศิลปะกับครูติ๊ก, ระบายสี, สีไม้, ศิลปะ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   DE Channel
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2565). สอนระบายผักบุ้ง, 25 มีนาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269480
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2565). "สอนระบายผักบุ้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269480. (25 มีนาคม 2565)
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. "สอนระบายผักบุ้ง". 25 มีนาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/269480.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สอนระบายผักบุ้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว