สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0

54      16
 
Creative Commons License
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0 เล่มนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อแนะนำเทคนิด วิธีการ และแนวทางการสร้างสรรค์งานพิมพ์ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer หนึ่งในชุดโปรแกรม OpenOffice.org ที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ตามหลักของซอฟต์แวร์เปิดเผยตันฉบับโปรแกรม (Open Source Software) โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ฟรี ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และมีเสรีภาพที่จะปรับแก้ไข เผยแพร่ได้ตามต้องการ

 

ebook Flip

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : OpenSource, OfficeTLE, STKS, NSTDA, Presentation, ICT Manaual, NECTEC, Impress, Using, Writer, Calc, OSS
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0, 2 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271063
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). "สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271063. (2 พฤษภาคม 2565)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0". 2 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271063.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพด้วย OpenOffice.org Writer 3.0

ไม่พบข้อมูลการรีวิว