คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0

53      28
 
Creative Commons License
คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress ฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้โปรแกรมเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ อันเป็นโปรแกรมที่มีคุณค่าและความสำคัญอย่างมากในวงการ ไอซีทีของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆองค์กร ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการใช้งานไอซีทีที่ปลอดภัย ไม่ละเมิคลิขสิทธิ์ผู้อื่น อันสอครับแนวทางการใช้ไอซีทีอย่างมีคุณธร รม เละจริยธรรมอย่างแท้จริง ถือเป็นก้าวสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ของคนไทย เพราะเป็นการ ใช้ผลงานของคนไทยที่เป็นการต่อยอคจากโปรแกรมเปิดเผยรหัสค้นฉบับอันมีชื่อเสียงทั่วโลก

 

ebook Flip

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : powerpoint, OpenSource, Presentation, OSS, Impress, Writer, Calc, NECTEC, STKS, NSTDA, OfficeTLE, Using, ICT Manaual
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0, 2 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271064
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). "คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271064. (2 พฤษภาคม 2565)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0". 2 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271064.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการสร้างสื่อนำเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0

ไม่พบข้อมูลการรีวิว