โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc

79      30
 
Creative Commons License
โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Openoffice.org Calc โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org ที่เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Open Source Sofware) โปรแกรมหนึ่งมีความสามารถรองรับการทำงานคำนวณ การสร้างกราฟรูปแบบค่างๆ และการจัดการข้อมูลจำนวนมาก รองรับการประมวลผลหลากหลายรูปแบบ การทำรายงานลักษณะต่งๆ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

 

ebook-filp

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : OSS, Impress, OpenSource, STKS, NSTDA, Writer, Calc, NECTEC, OfficeTLE, Using, ICT Manaual, Presentation
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc, 2 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271065
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2565). "โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271065. (2 พฤษภาคม 2565)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc". 2 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271065.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โปรแกรมจัดการงานคำนวณในชุดโปรแกรม Open0ffice.org Calc

ไม่พบข้อมูลการรีวิว