แกรนด์แคนย่อนคีรี

6      4
 
Creative Commons License
แกรนด์แคนย่อนคีรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แกรนด์แคนย่อนคีรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิวทิวทัศน์, แกรนด์แคนย่อนคีรี, เหมืองหินคีรีนคร, ชลบุรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2565). แกรนด์แคนย่อนคีรี, 13 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271545
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2565). "แกรนด์แคนย่อนคีรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271545. (13 พฤษภาคม 2565)
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. "แกรนด์แคนย่อนคีรี". 13 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271545.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แกรนด์แคนย่อนคีรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว