บัวอะเมซอน

21      4
 
Creative Commons License
บัวอะเมซอน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บัวอะเมซอน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บัวอะเมซอน (Echinodosus cordifolius (L.) Griseb) 
เป็นพืชชอบน้ำ ปลูกใส่กระถางดินเหนียว ไว้ในน้ำ หรือ จะปลูกลงดินในพื้นที่ชุ่มน้ำก็ได้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืชกระถางในน้ำ, พืชน้ำ, ดอกบัว, บัวอะเมซอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จำรูญ ทองอ่อน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จำรูญ ทองอ่อน. (2565). บัวอะเมซอน, 13 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271563
จำรูญ ทองอ่อน. (2565). "บัวอะเมซอน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271563. (13 พฤษภาคม 2565)
จำรูญ ทองอ่อน. "บัวอะเมซอน". 13 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271563.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บัวอะเมซอน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว