หมูสามชั้นทอดน้ำปลา

12      8
 
Creative Commons License
หมูสามชั้นทอดน้ำปลา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หมูสามชั้นทอดน้ำปลา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หมูสามชั้นทอด, อาหาร, การถนอมอาหาร, หมูสามชั้น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). หมูสามชั้นทอดน้ำปลา, 13 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271611
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2565). "หมูสามชั้นทอดน้ำปลา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271611. (13 พฤษภาคม 2565)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. "หมูสามชั้นทอดน้ำปลา". 13 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271611.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หมูสามชั้นทอดน้ำปลา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว