นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565

771      714
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พบกับ นิตยสารสาระวิทย์ "ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ" ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565

เรื่องจากปก

ฌ็อง อองรี ดูว์น็อง

จากสมรภูมินองเลือด สู่ตราสีเลือดแห่งความเท่าเทียม

โดย รักฉัตร เวทีวุฒาจารย์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, นิตยสารสาระวิทย์, NSTDA, สวทช.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผนการสอน, หนังสือ, บทความ, Infographic
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
URL :
:
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565, 17 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271772
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2565). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271772. (17 พฤษภาคม 2565)
กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565". 17 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271772.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 110 เดือนพฤษภาคม 2565

ไม่พบข้อมูลการรีวิว