ส้มม่วง

47      49
 
Creative Commons License
ส้มม่วง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ส้มม่วง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

     ส้มม่วง หรือ มะม่วง  เป็นไม้ยืนต้น ผลรับประทานได้ทั้งดิบและสุก มีหลายสายพันธุ์ เช่น น้ำดอกไม้ เขียวเสวย อกร่อง เป็นต้น

     ส้มม่วง เป็นคำภาษาใต้ ภาษากลางเรียกว่า มะม่วง  

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มะม่วง, พืช, ภาษาใต้, ส้มม่วง, ผลไม้, ภาษาถิ่นใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). ส้มม่วง, 25 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271798
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. (2565). "ส้มม่วง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271798. (25 พฤษภาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กนกวัลย์ ไกรนุกูล. "ส้มม่วง". 25 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271798.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ส้มม่วง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว