ใบเสมาวัดเบิก

89      77
 
Creative Commons License
ใบเสมาวัดเบิก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ใบเสมาวัดเบิก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ใบเสมาหินทรายโบราณ ปักประจำ  8 ทิศ แบบแผ่นศิลาเรียบไม่มีลวดลาย ปาดขอบทั้งสองด้านเกิดเป็นสันแหลมตรงกลาง ส่วนล่างสุดของใบเสมาเป็นฐานแบบฐานปัทม์ เรียกว่า ใบเสมานั่งแท่น มีส่วนบ่าและเว้าขึ้นไปเป็นส่วนโคนที่อาจเรียกว่าคอ ผายออกที่ส่วนบนและสอบเข้าบรรจบกันเป็นตุ่มแหลมที่กึ่งกลางส่วนบนสุดของใบเสมาเส้นนูนเป็นสัน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ใบเสมา, วัดบิก, โบราณสถาน/โบราณวัตถุ, ใบเสมานั่งแท่น, ใบสีมา, ใบเสมาหินทรายโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รจนา หมาดหล้า
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). ใบเสมาวัดเบิก, 20 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271841
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. (2565). "ใบเสมาวัดเบิก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271841. (20 พฤษภาคม 2565)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รจนา หมาดหล้า. "ใบเสมาวัดเบิก". 20 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/271841.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบเสมาวัดเบิก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว