นิทานเสียง "พญาคันคาก"

80      40
 
Creative Commons License
นิทานเสียง "พญาคันคาก" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทานเสียง "พญาคันคาก"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

มิวเซียมสยามชวนเด็กๆ มาฟังนิทาน “พญาคันคาก” ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นความเชื่อและประเพณีของภาคอีสานที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี  

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเรียนรู้, ประเพณีไทย, คันคาก, ประเพณีโบราณ, พญาแถน, คลิปเสียง, น้ำฝน, สุวรรณภูมิ, อีสาน, การเล่านิทาน, นิทานเสียง, มิวเซียมสยาม, ความเชื่อ, ปลูกข้าว, วัฒนธรรมไทย, พิธีกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). นิทานเสียง "พญาคันคาก", 24 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272029
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). "นิทานเสียง "พญาคันคาก"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272029. (24 พฤษภาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทานเสียง "พญาคันคาก"". 24 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272029.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทานเสียง "พญาคันคาก"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว