นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง

82      49
 
Creative Commons License
นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

มิวเซียมสยามชวนเด็กๆ มาฟังนิทาน “หมาเก้าหาง” ตำนานความเชื่อของคนในดินแดนสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับ "ข้าว" ที่เรากินกันว่ามนุษย์มีข้าวกินกันได้อย่างไร 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คลิปเสียง, การเล่านิทาน, ความเชื่อ, ข้าวเปลือก, วัฒนธรรมไทย, การเรียนรู้, หมาเก้าหาง, นิทานเสียง, ปลูกข้าว, มิวเซียมสยาม, สุวรรณภูมิ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, คลิปการเรียนรู้, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง, 24 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272030
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). "นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272030. (24 พฤษภาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง". 24 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272030.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทานเสียง เรื่อง หมาเก้าหาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว