VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม

47      44
 
Creative Commons License
VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

        ในพ.ศ.2565 อาคารมิวเซียมสยามเป็นอาคารเก่าที่มีอายุครบ 100 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เดิมอาคารหลังนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน นายมาริโอ ตามาญโญ และสร้างขึ้นเป็นตึกที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ เป็นอาคารทรงตึกยุโรปขนาด 3 ชั้นที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างและฐานรากของอาคาร ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เสื่อมทรุดลงตามกาลเวลาแม้ผืนดินที่ตั้งอาคารจะเป็นดินอ่อนแนวริมแม่น้ำ รวมถึงการมุงหลังคาด้วยแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ใช้กระเบื้องหินขัดปูพื้น และฝ้าเพดานคอนกรีตสำเร็จรูป ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมในการออกแบบสร้างอาคารขนาดใหญ่ด้วยวัสดุสมัยใหม่ที่ร่วมสมัยในยุคนั้น

 

       นอกจากนี้ตัวอาคารยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของสถาปนิกในการปรับประยุกต์การออกแบบอาคารแบบตะวันตกให้สอดรับกับภูมิอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก สามารถระบายอากาศให้หมุนเวียนภายในอาหารและใต้หลังคา และลดการสะสมความชื้นที่พื้นใต้อาคาร ซึ่งองค์ความรู้เหล่าถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อมิวเซียมสยามได้รับมอบอาคารแล้วทำการอนุรักษ์ซ่อมแซมเพื่อใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์

 

 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วัสดุสมัยใหม่, ตึกเก่าเล่าใหม่, พิพิธภัณฑ์, มิวเซียมสยาม, การเรียนรู้, ความชื้น, อาคารอนุรักษ์, ตึก100ปี, ตึกแบบฝรั่ง, หลังคาปั้นหยา, ระบายความร้อน, ตึกยุโรป, คอนกรีตเสริมเหล็ก, กระทรวงพาณิชย์, ฐานรากอาคาร, ตึกเก่า, สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิก, การก่อสร้าง, ภูมิปัญญาการสร้างอาคาร, โบราณสถาน, ความรู้ทางสถาปัตยกรรม, สถาปิกอิตาเลียน, ความทนทาน, การออกแบบอาคาร, อาคารเก่า, อาคารทันสมัย, มาริโอ ตามาญโญ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม, 25 พฤษภาคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272054
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2565). "VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272054. (25 พฤษภาคม 2565)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม". 25 พฤษภาคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/272054.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : VDO สั้นทำนองเพลงแร็ปเล่าเรื่อง อาคารเก่า 100 ปี มิวเซียมสยาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว