เห็ดหัวกรวดครีบเขียว

36      14
 
Creative Commons License
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เห็ดหัวกรวดครีบเขียว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เห็ดรา, dried fungal, specimens, อนุกรมวิธาน, เห็ดหัวกรวดครีบเขียว, เห็ด, ภาพเห็ด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). เห็ดหัวกรวดครีบเขียว, 11 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273104
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). "เห็ดหัวกรวดครีบเขียว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273104. (11 มิถุนายน 2565)
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). "เห็ดหัวกรวดครีบเขียว". 11 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273104.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เห็ดหัวกรวดครีบเขียว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว