โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค

77      14
 
Creative Commons License
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อนุกรมวิธาน, เห็ดรา, ความหลายหลายทางชีวภาพ, สตูลจีโอพาร์ค, อุทยานธรณีโลกสตูล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค, 16 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273303
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). (2565). "โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273303. (16 มิถุนายน 2565)
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT). "โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค". 16 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273303.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค

ไม่พบข้อมูลการรีวิว