การสอนให้คิด วิเคราะห์

99      40
 
Creative Commons License
การสอนให้คิด วิเคราะห์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การสอนให้คิด วิเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วารสารวิทยาจารย์, การสอน, การสอนให้วิเคราะห์, การสอนให้คิด, การเรียนการสอน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เทอร์โบ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). การสอนให้คิด วิเคราะห์, 16 มิถุนายน 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273328
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2565). "การสอนให้คิด วิเคราะห์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273328. (16 มิถุนายน 2565)
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. "การสอนให้คิด วิเคราะห์". 16 มิถุนายน 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/273328.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การสอนให้คิด วิเคราะห์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว